Kutatás Közben Sorozat
szerző cím szám ár darab
 
2018
3 4 1 2 Ft db
 
2006
Fehérvári Anikó – Györgyi Zoltán Kiút a gödörből: az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány KID-programja 276 - letölthető
Fehérvári Anikó – Liskó Ilona Az Arany János program hatásvizsgálata 275 - letölthető
Polónyi István - Timár János Oktatáspolitika és demográfia 274 - letölthető
Tót Éva A munkavégzéshez kapcsolódó informális tanulás 273 - letölthető
Gábor Kálmán Kollégisták a felsőoktatásban 272 - letölthető
Bajomi Iván – Berényi Eszter – Erőss Gábor – Imre Anna Ahol ritka jószág a tanuló: oktatásirányítás, cselekvési logikák és egyenlőtlenségek Budapesten 271 - letölthető
Gábor Kálmán - Szemerszki Marianna Sziget Fesztivál 2005: Az új fiatal középosztály és az élettervezés 270 - letölthető
Szemerszki Marianna A nem állami felsőoktatási intézmények hallgatói 269 - letölthető
 
2005
Liskó Ilona Roma tanulók középiskolai továbbtanulása 268 - letölthető
Sáska Géza A szocialista és a polgári nevelés radikális alternatívái 267 - letölthető
Liskó Ilona - Havas Gábor Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában 266 - letölthető
Polónyi István A felsőoktatási beiskolázási keretszámok szakmai szerkezete 265 - letölthető
 
2004
Tót Éva Oktatási indikátorok Az OECD INES Network-B tevékenysége 264 - letölthető
Györgyi Zoltán – Mártonfi György A Leonardo mobilitási program hatása a résztvevőkre 263 - letölthető
Polónyi István Patyomkin finanszírozás – Hogyan tovább a felsőoktatás finanszírozásával? 262 - letölthető
Török Balázs A gyermeküket óvodáztató szülők körében végzett országos felmérés eredményei 261 - letölthető
Liskó Ilona Perspektívák a középiskola után 259 - letölthető
Biró Zsuzsanna – Hrubos Ildikó – Lovász G. – Pásztor A. Az oklevélmelléklet rendszere néhány európai egyetemen I-II.kötet 258 - letölthető
Liskó Ilona A szakképző iskolák kollégiumai 257 - letölthető
Polónyi István A felnőttképzés megtérülési mutatói 256 - letölthető
Polónyi István A hazai felsőoktatás demográfiai összefüggései a 21. század elején 255 - letölthető
Forray R. Katalin – Híves Tamás A szakképzési rendszer szerkezeti és területi átalakulása (1990-2000) 254 - letölthető
 
2003
Victor Karady – Peter Tibor Nagy Educational Inequalities and Denominations – Database for Transdanubia II., 1910. 253 670 Ft db
Victor Karady – Peter Tibor Nagy Educational Inequalities and Denominations – Database for Transdanubia I., 1910. 252 670 Ft db
Tót Éva A Socrates program értékelésének tanulságai 251 - letölthető
Liskó Ilona Kudarcok a középfokú iskolákban 250 - letölthető
Forray R. Katalin – Híves Tamás A szakképző intézmények alkalmazkodása a társadalmi-gazdasági feltételekhez (1990-2000) 249 - letölthető
Kozma Tamás Kisebbségi oktatás Közép-Európában 248 - letölthető
Liskó Ilona A szakmai előkészítő oktatás bevezetése 247 - letölthető
Hrubos Ildikó – Szentannai Ágota – Veroszta Zsuzsanna A gazdálkodási filozófia és gyakorlat érvényesülése az egyetemeken 246 - letölthető
Radácsi Imre Regionális oktatáspolitika és területfejlesztés az Európai Unióban és Magyarországon 245 - letölthető
Venter György A tanári mesterség alapozása II. 244 - letölthető
Venter György A tanári mesterség alapozása I. 243 - letölthető
Kozma Tamás – Rébay Magdolna (szerk.) Felsőoktatási akkreditáció Európában 242 - letölthető
Györgyi Zoltán Tanulás felnőttkorban 241 - letölthető
Forray R. Katalin - Híves Tamás A leszakadás regionális dimenziói 240 - letölthető
 
2002
Liskó Ilona A közoktatás és a szakképzés illeszkedése 239 - letölthető
Török Balázs Távoktatás a határon túli magyarok képzésében 238 - letölthető
Czeizer Zoltán Az oktatási intézmények informatikai helyzete és a fejlesztés lehetőségei Magyarországon 237 - letölthető
Mátay Melinda Fiatal budapesti elit értelmiségiek szocializációja 236 - letölthető
Hrubos Ildikó A "Bolognai folyamat" 235 - letölthető
Liskó Ilona Cigány tanulók a középfokú iskolákban 234 - letölthető
 
2001
Kozma Tamás Regionális egyetem 233 - letölthető
Györgyi Zoltán - Mártonfi György Vissza a munkaerőpiacra 232 - letölthető
Havas Gábor - Kemény István - Liskó Ilona Cigány gyerekek az általános iskolákban 231 - letölthető
Fehérvári Anikó Párhuzamos szakképzési rendszerek az iskolarendszeren kívüli képzésben 230 - letölthető
Tót Éva Az informatika megjelenése és hatása az iskolában 229 - letölthető
 
2000
Györgyi Zoltán - Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet 228 - letölthető
Kozma Tamás Regionális együttműködések a harmadfokú képzésben 227 - letölthető
 
1999
Hrubos Ildikó A japán felsőoktatási modell 226 - letölthető
Forray R. Katalin – Kozma Tamás: Regionális folyamatok és térségi oktatáspolitika 225 - letölthető
Hrubos Ildikó A felsőoktatás dilemmái a tömegessé válás korszakában 224 - letölthető
Híves Tamás – Kozma Tamás – Radácsi Imre Az MKM 1995-ös kutatási támogatása 223 - letölthető
Györgyi Zoltán – Imre Anna Fenntartói társulások 222 - letölthető
 
1998
Híves Tamás – Kozma Tamás – Radácsi Imre Az MKM 1994-es kutatási támogatása 221 - letölthető
Forray R. Katalin A falusi kisiskolák helyzete 220 - letölthető
Fehérvári Anikó – Liskó Ilona Felvételi szelekció a középfokú oktatásban 219 - letölthető
 
1997
Kozma Tamás Az MKM 1993-as kutatási támogatása 218 - letölthető
Kozma Tamás Az MKM 1992-es kutatási támogatása 217 - letölthető

 

Megrendelői adatok:
Fizetés módja:
Előfizetek rá:
Számlázási név:
Számlázási cím:
Szállítási név:
Szállítási cím:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó e-mail:
Kapcsolattartó telefon:
Feliratkozás hírlevélre
név:
email:
 

leiratkozást a következő e-mail címen kérhet: educatio@edu-online.eu
FRISS HIREK